zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących dziedzinach:

  • prawo cywilne,
  • prawo gospodarcze,
  • prawo handlowe,
  • prawo upadłościowe i naprawcze,
  • nieruchomości,
  • prawo pracy,
  • sprawy rejestrowe, w tym KRS

Uwaga: Kancelaria nie świadczy usług prawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje m.in.:

o kancelarii

Barbara Szczawnicka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej została wpisana na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pracowała jako radca prawny w Centrum Informacji i Usług Prawnych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, gdzie świadczyła usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów prowadzących działalność w handlu zagranicznym.
Aktualnie prowadzi własną praktykę prawniczą w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym i prawie pracy.
W swojej dotychczasowej pracy zajmowała się:

współpracownicy

Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi, specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, co pozwala na dostosowanie oferty Kancelarii do indywidualnych potrzeb Klienta.
Ponadto, kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną, poprzez współpracę z notariuszami oraz tłumaczami przysięgłymi.

kontakt

Barbara Szczawnicka Kancelaria Radcy Prawnego

02- 968 Warszawa, ul.Przyczółkowa 100 A
tel./fax: 22 894 64 36

www.bskp.pl